Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Stavební akce > Stavební akce - archiv > Stavební akce 2012

Stavební akce 2012

Nová dlažba v hasičské zbrojnici v Boharyni

V měsíci květnu 2012 byla položena nová dlažba v hasičské zbrojnici v Boharyni. Bylo nahrazeno staré linoleum ve společenské místnosti, které již bylo na několika místech prošlapané, a položena dlažba na WC a v předsíňce. Dále byl opraven beton u vstupních dveří. Celkové náklady činily 59.940 Kč, které byly uhrazeny z prostředků obce.  Práce provedla firma p. J. Tomáše z Trnavy.

Vymalování a nátěr dveří  provedl p. Štěpán Menyhart z Homyle jako sponzorský dar. Patří mu velké poděkování.Dále byly vyměněny vedlejší dveře do hasičské zbrojnice  nákladem 14.760 Kč.

Objekt společenského zázemí na hřišti v Boharyni

Práce byly zahájeny v měsíci březnu 2012.  Stavba byla realizována firmou JOKAS, s.r.o. Bydžovská Lhotka, která zvítězila ve výběrovém řízení. Dokončený objekt byl předán 28.6.2012. Náklady na výstavbu činily 3.254.106 Kč vč. DPH, vnitřní vybavení celkem 98.024 Kč.

Na přelomu měsíce července a srpna byla vybudována příjezdová komunikace k objektu firmou SPT – CZ, s.r.o., Homyle. Náklady činily celkem 658.346,20 Kč vč. DPH. Vybudování příjezdové komunikace v parametrech pro hasičská auta byla podmínkou kolaudace stavby. Objekt byl předán do trvalého užívání koncem měsíce srpna 2012.  Komunikace má povrch, který lze využít i jako další hrací prvek pro děti i dospělé pro in-line brusle, tříkolky, koloběžky, kola nebo skateboardy.

Rovněž byly opraveny lavičky před podiem a vrata  u vjezdu do sportovního areálu – náklady celkem činily 18.643,50 Kč. 

Z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy venkova“ obec na tuto akci získala finanční prostředky ve výši 570.000 Kč.

Opravy kanalizačních vpustí

V průběhu roku byla provedena oprava  několika kanalizačních vpustí v Trnavě, Boharyni a Homyli, byla vyčištěna jímka v Homyli.  Celkové náklady činily 12.169 Kč. 

Úprava sociálního zařízení v MŠ  Boharyně

S ohledem na zvýšení zájem rodičů o umístění dětí v MŠ bylo rozhodnuto požádat o výjimku z počtu dětí.  Krajská hygienická stanice v Hradci Králové souhlasila s navýšením dětí  na 28, avšak za podmínky, že bude upraveno sociální zázemí – zvýšen počet WC. Během letních prázdnin byly provedeny úpravy nákladem 13.062,- Kč. Dále byla nad vchodové dveře instalována stříška  - náklady 7.860 Kč.

V herně  byl položen nový koberec. Náklady ve výši 36.353 Kč byly uhrazeny z rezervního fondu školy.

V měsíci prosinci byly provedeny  v MŠ protiplísňové nátěry omítky.

Oprava komunikace  v Boharyni

V  měsíci listopadu byla provedena částečná oprava komunikace za kostelem. Byly vyrovnány dlažební kostky zejména v části, kde se vozovka nejvíce propadala a srovnán a upraven povrch komunikace v místě překopů. Práce provedla firma AVANT, s.r.o., Hradec Králové.  Celkové náklady činily 111.120 Kč.

Oprava střechy a krovu stodoly v objektu mlýna v Boharyni

Střecha stodoly je již několik let ve velmi špatném stavu.  V minulém roce tento stav začal být havarijní. Proto bylo rozhodnuto, že pokud obec získá dotaci, bude oprava provedena ještě v roce 2012.  V měsíci únoru byla podána žádost o dotaci z grantu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a dále žádost o dotaci na Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím obce s rozšířenou působností. V měsíci říjnu obec obdržela rozhodnutí o přiznání dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 314.000 Kč. Z prostředků kraje dotace poskytnuta nebyla. 

V roce 2012 bylo proinvestováno celkem 801.712 Kč.  Byla provedena částečná výměna krovu, provedeno bednění, oprava ploché střechy, odstraněn padající přístřešek. Především z důvodu nepřiznivého počasí práce nebyly dokončeny. Počátkem následujícího roku bude dokončeno bednění,  položena střešní krytina, intalovány hromosvody a zřízen přístřešek.