Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Stavební akce > Stavební akce - archiv > Stavební akce 2013

Stavební akce 2013

Oprava střechy a krovu stodoly v objektu mlýna v Boharyni   


Počátkem letošního roku byla dokončena oprava  střechy  a krovu na  stodole  v objektu bývalého
mlýnu  v  Boharyni.  Práce  byly  zahájeny  koncem  roku  2012,      ukončeny  byly  v  1.  čtvrtletí  roku  2013.    Na  akci  obec  v  roce  2013  získala      finanční  prostředky  ve  výši  100.000  Kč  z  prostředků  Krajského úřadu Královéhradeckého kraje z dotačního programu „Obnova památkového fondu na území  Královéhradeckého  kraje“.    Zbývající  částku    ve  výši  285.435  Kč  uhradila  obec  ze  svých zdrojů.  Opravu realizovala firma PARIO, s.r.o. Hradec Králové.  

Odbahnění vodní nádrže „Žabínek“ na Budíně   

Na tuto akci požádala obec již v polovině roku 2010 Státní fond životní prostředí o dotaci. Protože
ani  začátkem  roku  2013  nebylo  zřejmé,  jak  a  kdy  bude  žádost  vyřízena,  rozhodlo zastupitelstvo obce, že akce bude realizována v omezeném rozsahu  z vlastních prostředků.  Bylo tedy provedeno odbahnění nádrže a opravena hráz.  Současně byl vybudován nový vtokový objekt, položeno nové potrubí  na  přítoku,  opraven  obtokový  objekt  a  zatrubněn  příkop,  přivádějící  vodu  z  pozemků  od lesa. Celkové náklady činily 1.084.694,90 Kč a byly uhrazeny z prostředků obce.  Práce provedla firma ZVŠ, s.r.o. Hradec Králové.

Pergola u kulturního zařízení v Trnavě

Na žádost občanů Trnavy byl  u objektu kulturního zařízení v Trnavě postaven přístřešek – pergola.
Současně  byl  vybaven  stoly  a  lavicemi.  Akce  byla  realizována  firmou  PaŠa  Boharyně.  Celkové náklady  vč.  vybavení  činily  219.999  Kč.        Současně  byla  provedena  částečná  oprava  fasády  a schodů u objektu kulturního zařízení a prodejny.

Oprava chodníku v Boharyni 

V roce 2012 zastupitelstvo obce rozhodlo o opravě chodníku v Boharyni od křižovatky směrem ke
škole. Současně že budou opraveny vjezdy a sníženy nájezdy, aby chodník byl lehce přístupný i pro malé  děti,  maminky  s  kočárky  a  seniory.    Celkové  náklady  činily  322.563,86  Kč.    Na  tuto  akci získala obec finanční prostředky ve výši 162.900 Kč od Státního zemědělského intervenčního fondu z „Programu rozvoj venkova ČR“ prostřednictvím MAS Hradecký venkov, o.p.s.     

Prodloužení chodníku v Homyli  

V obci Homyle byl prodloužen stávající chodník vedoucí od přechodu podél komunikace směrem
na  Libčany.  Byl  zřízen  snížený  nájezd,  který  umožňuje  plynulou  chůzi. Akce  byla  financována  z prostředků  obce.  Celkové  náklady  činily  12.609,25  Kč.  Práce  provedla  firma  NOVOSTAV komunikace, a.s., Hradec Králové.  Z  důvodu  zlepšení  odtokových  poměrů    z  kanalizace  v  Homyli,  bylo  provedeno  vyčištění kanalizace  v  této  obci  od  křižovatky  ke kanalizační  jímce  a  od  mostu  přes  řeku  Bystřici  ke kanalizační jímce. Současně byl pořízen kamerový záznam části kanalizační stoky od křížovatky k jímce,  zjištěn  její  aktuální  stav  a    uložení  v  terénu  včetně  umístění  přípojek  občanů.  Zanešení kanalizačních trubek činilo ve směru od křižovatky k jímce cca 15 %, od mostu k jímce až 75 %. Celkové náklady na vyčištění činily 68.341 Kč a byly uhrazeny z prostředků obce. Práce provedla firma  SEZAKO,  s.r.o.  Prostějov.  Na  žádost  obce  pak  SÚS  Královéhradeckého  kraje  vyčistila příkopy podél silnice II. třídy na Roudnici po obou stranách a podél komunikace od Boharyně na Zvíkov.    

Výsadba lipové aleje ve Zvíkově 

V  obci  Zvíkov  byly  počátkem  roku  2013  vykáceny  lípy.  Jak  se  ukázalo  po  jejich  skácení,  byl  zdravotní stav stromů velmi špatný, kmeny byly napadeny hnilobou. Na jejich místo byly vysázeny nové  stromy.  Z  kmene  lípy  před  Brettovými  byla  z  iniciativy  místních  občanů  vyřezána  malá zvonička.