Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Stavební akce > Stavební akce - archiv > Stavební akce 2014

Stavební akce 2014

Oprava  fasád  obecních budov

Zastupitelstvo obce již koncem minulého roku rozhodlo opravit fasády na některých obecních budovách. Současně obec požádala o poskytnutí dotace na tyto opravy z Programu obnovy venkova Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dotace byla přiznána ve výši 200.000 Kč.   Opravy byly provedeny firmou „JOKAS“ Bydžovská Lhotka, s.r.o.

Byla provedena oprava fasády na obecním domku ve Zvíkově. Barvu fasády si vybrali občané Zvíkova při společném setkání. Současně byly vyměněna 4 okna a byly provedeny nátěry parapetů a okapů. Celkové náklady činily 178.602,05 Kč.

Dále byla provedena oprava na objektu hasičské zbojnice ve Zvíkově. Výše nákladů byla 87.766,14 Kč. Členové SDH Zvíkov provedli nátěr vrat, střechy, byly opraveny a natřeny okapy a vyměněny postranní dveře.

V Boharyni byla opravena fasáda na budově obecního úřadu v Boharyni. Celkové náklady činily 151.191,08 Kč.

Oprava  opěrné zdi mlýnského náhonu

Opěrná zeď u mlýnského náhonu byla ve velmi špatném stavu a hrozilo její propadnutí. Rovněž se propadal chodník podél náhonu. Byl odstraněn havarijní stav zdi. Celkové náklady činily  56.282 Kč. Práce byly provedeny firmou STAVOKA Hradec Králové, a.s.

Oprava památníku na Budíně

Památník občanům padlým v I. světové válce, který se nachází v místní části Budín, vyžadoval celkovou opravu, ve spodní části byl prasklý, křížek poničila spadlá větev. Zastupitelstvo obce rozhodlo o provedení celkové opravy. Byl proveden  zdravotní ořez okolních lip, pomník byl demontován. Byla zpevněna základová deska, pomník očištěn  a napuštěn zpevňovačem kamene  a opatřen ochranným nátěrem. Poškozený křížek byl opraven, okolní plůtek byl opraven a natřen.  Práce byly provedeny firmou Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., Stěženy.
Celkové náklady na opravu činily 84.162 Kč. Na opravu obec obdržela dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 58.000 Kč.

Výsadba  stromů

V obci Trnava bylo nutno pokácet 4 suché lípy u křížku na návsi. Na jaře byly místo nich vysázeny lípy nové, další lípa byla vysázena za rybníčkem.
Před budovou základní školy v Boharyni musely být z důvodu špatného stavu skáceny dvě japonské třešně. Místo nich byly vysázeny  stromy nové.

Drobné opravy obecního majetku

Během roku probíhala údržba a menší opravy obecního majetku, či odstraňování havarijního stavu  – byla provedena výměna několika hřebenáčů a tašek na střeše obecní hospody, byly natřeny obecní lavičky, vývěsky a informační tabule, byla opravena kanalizační šachta ve Zvíkově.